PRIVACYBELEID

Lacent B.V. en alle aan haar verbonden groepsvennootschappen (hierna: Lacent) acht de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en bezoekers van haar website van groot belang. Daarom houdt zij zich aan de eisen die gesteld zijn in de Wet bescherming persoonsgegevens. De eindverantwoordelijke voor gegevensverwerking is Lacent. Lacent meldt alle gegevensverwerkingen van haar werkmaatschappijen bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) in Den Haag.

 

Doeleinden van gegevensgebruik gewaarborgd

 

Lacent verwerkt uw persoonsgegevens voor (i) de acceptatie van uw bestellingen, (ii) het tegengaan van overkreditering, (iii) uitvoering van overeenkomsten met u, (iv) relatiebeheer en (v) managementinformatie, product- en dienstontwikkeling en het bepalen van de (algemene) strategie. Lacent gebruikt uw persoonsgegevens niet voor adressenhandel.

 

Persoonsgegevens kunnen ook worden gebruikt voor het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen Lacent of haar groepsvennootschappen, haar klanten en medewerkers, alsmede voor deelname aan waarschuwingssystemen welke worden gebruikt ter voorkoming van fraude en overkreditering. Bij deze verwerking van persoonsgegevens kan Lacent groepsvennootschappen en samenwerkende partners inschakelen.

 

Daarnaast kunnen uw persoonsgegevens worden gebruikt om u al dan niet op basis van een voorafgaande selectie te informeren over interessante aanbiedingen en andere producten of diensten (waaronder catalogi) van groepsvennootschappen en samenwerkende partners. Informatie kunt u ook per e-mail of SMS ontvangen indien u hiervoor toestemming heeft gegeven. Indien u geen commerciële informatie (meer) wenst te ontvangen, of niet wilt dat uw gegevens worden gebruikt voor direct marketing doeleinden, kunt u dit kenbaar maken aan de betreffende vennootschap die u de informatie heeft toegestuurd. Met betrekking tot informatie verkregen van Lacent kunt u bellen met 038 – 497 34 34, een brief sturen naar Lacent, Postbus 30067, 8003 CB Zwolle, of een e-mail sturen naar info@lacent.nl.

 

Privacy op internet en cookies

 

Bij elk bezoek aan onze website wordt automatisch uw (tijdelijke) IP-adres herkend en zo mogelijk de website of e-mail van herkomst. Wij bewaren en gebruiken deze gegevens om de navigatie, bezochte pagina’s en de al dan niet door u afgenomen producten van onze website te analyseren. Wij kunnen u aan de hand van deze analyse informeren over gerichte aanbiedingen of productinformatie die voor u interessant zou kunnen zijn en de bekendheid, functionaliteit en inhoud van onze website en e-mails te verbeteren.

 

Om onze dienstverlening en website te optimaliseren en u gericht te kunnen informeren over interessante aanbiedingen of producten, worden via onze website eveneens zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd. Met behulp van cookies kunnen wij er voor zorgen dat u bij een bezoek aan onze site niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren.

 

De domeinnaam van de website server die de cookies doorgeeft, is lacent.nl. De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies worden geweigerd of dat u op de hoogte wordt gesteld, wanneer u een cookie ontvangt. Instructies met betrekking tot het aanpassen van de instellingen van de browser vindt u onder “Help” in de toolbar van de meeste browsers. Hoewel u als bezoeker van de website nog steeds de website kunt bezoeken is het echter mogelijk dat als cookies worden geweigerd, bepaalde diensten of elementen van de website niet optimaal functioneren. Het uitzetten van cookies beperkt het gebruik van onze website en diensten.

 

Beveiligde server

 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beveiligen tegen verlies, of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

 

Vragen?

 

U mag ons om inzage verzoeken in uw persoonsgegevens. Ook kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt.

 

U kunt uw persoonsgegevens ook online inzien en corrigeren op de website. Ga hiervoor naar www.lacent.nl. Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat onze website of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen we u eveneens contact met ons op te nemen. Voor bovengenoemde verzoeken, vragen, klachten of reacties kunt u contact opnemen met Lacent B.V., afdeling juridische zaken, Postbus 30067, 8003 CB, Zwolle.

 

Gewijzigd op 01-01-2008.