DISCLAIMER

Deze website en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van Lacent B.V. (verder: Lacent). Het is niet toegestaan om de website of delen daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Lacent. Deze toestemming is niet nodig voor persoonlijk of niet commercieel gebruik. De informatie op de website van Lacent is met zorg samengesteld. Desondanks is het mogelijk dat informatie die op deze website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Lacent behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Hoewel alles in het werk wordt gesteld om misbruik te voorkomen, zijn wij niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden. Lacent sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.

 

Deze website kan links naar websites of naar webpagina’s van derden bevatten. Lacent heeft geen zeggenschap over de inhoud of over andere kenmerken van deze sites en zijn in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

 

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen via info@lacent.nl